Bước 1/2: Kiểm tra trình độ chung

Check vào từ mà bạn biết ít nhất một ý nghĩa, để trống nếu bạn không biết chính xác ý nghĩa của từ đó là gì

Về trang chủ