Tra cứu từ vựng


Kiểm tra vốn từ


Born2Go © 2016

Bạn muốn học từ vựng chuyên ngành nào?

Bài viết được tạo:

Ở phiên bản đầu tiên, LazzyBee tích hợp sẵn 3600 từ thông dụng. Tuy nhiên, chúng tôi đã thiết kế chức năng cho phép người dùng có thể học từ theo chuyên ngành nhất định. Dữ liệu đang được chúng tôi biên tập để sẵn sàng mở tính năng này.

Do nguồn lực của chúng tôi có hạn, nên chúng tôi sẽ tập trung vào các chuyên ngành có nhiều người yêu cầu nhất trước tiên. Mong các bạn hãy like các chuyên ngành trong hộp comment bên dưới bài viết.

Danh sách các chuyên ngành đã hoàn thành:

Hiện tại các chuyên ngành sau đang được chúng tôi soạn thảo:

  • IT, viễn thông
  • Y dược
  • Khoa học (cơ bản)
  • Luật

Nếu chuyên ngành bạn quan tâm chưa có ở đây, vui lòng comment cho chúng tôi được biết.

Trong trường hợp các bạn có nguồn từ điển chuyên ngành (online) chất lượng tốt, chúng tôi rất cảm ơn nếu các bạn có thể gửi cho chúng tôi.

Thank you!

Born2Go © 2016
Các bài đã đăng
Xem tất cảLazzy Bee
App hoc tieng anh, tu vung
App hoc tieng anh, tu vung