Tra cứu từ vựng


Kiểm tra vốn từ


Born2Go © 2016

Bạn nên bắt đầu học từ vựng từ đâu?

Bài viết được tạo:

Bạn đã quyết định bổ sung vốn từ vựng mới mỗi ngày. Thật là tuyệt. Good luck!

Câu hỏi đặt ra là, bạn nên bắt đầu học từ level nào? Nếu chọn level càng cao, thì bạn sẽ gặp các từ càng ít phổ biến. Trong khi đó, các từ phổ biến hơn, phù hợp hơn với trình độ của bạn lại không được ứng dụng đưa ra. Khi đó, bạn sẽ chóng nản bởi không thấy hiệu quả đem lại.

Chúng tôi đã cung cấp 1 bài kiểm tra để đánh giá nhanh trình độ của bạn. Bài kiểm tra khá đơn giản. Với mỗi level chúng tôi sẽ lấy ngẫu nhiên 20 từ, nếu bạn biết hơn 80% số từ trong bài test, bạn nên tiếp tục test với level cao hơn. Nếu bạn biết ít hơn 50% số từ, bạn nên test hoặc bắt đầu học với level trước đó.

Link bài test tại đây: http://www.lazzybee.com/test/

Sau khi test và nhận được level thích hợp với trình độ của mình, bạn hãy mở ứng dụng trên smartphone, chuyển tới mục "Tùy chọn" - Setting, và thiết lập level tương ứng.

Chúc bạn thành công!


LazzyBee Team

Born2Go © 2016
Các bài đã đăng
Xem tất cảLazzy Bee
App hoc tieng anh, tu vung
App hoc tieng anh, tu vung