Tra cứu từ vựng


Kiểm tra vốn từ


Born2Go © 2016

Tập các từ vựng tích hợp trong Lazzy Bee

Bài viết được tạo:

Để xây dựng tập hợp các từ thông dụng trong tiếng Anh, Lazzy Bee sử dụng nhiều nguồn dữ liệu và có điều chỉnh cho phù hợp với người Việt Nam. Các nguồn dữ liệu được tham khảo chủ yếu là "4000 essensial english words", "BNC database and word frequency lists", http://1tudien.com/, http://www.learnersdictionary.com/, ...

 

Các từ vựng được LazzyBee chia làm 10 cấp, trong đó:

  • Cấp 1-6: Tổng số khoảng 4000 từ, là các từ thông dụng cần thiết cho người học tiếng Anh. Các từ có cấp độ càng cao thì ít phổ dụng hơn các từ cấp độ thấp.

  • Cấp 7: Các từ chuyên ngành (và chưa thuộc 6 cấp độ trên). Nếu người học chọn bất cứ bộ từ chuyên ngành nào, thì mặc định các từ chuyên ngành sẽ được ưu tiên học trước các từ thông dụng. Các bạn có thể tìm danh sách các từ chuyên ngành ở đây.

  • Cấp 8: Các từ phục vụ cho mục đích tra từ điển. Các từ này chỉ chứa trên server của LazzyBee và sẽ được download về mỗi khi người dùng tra cứu từ. Tất nhiên, bạn luôn có thể thêm những từ ở cấp độ này vào trong khóa học của mình

  • Cấp 9-10: Dự phòng cho tương lai

 

Các điểm cần chú ý:

  • Đây là ứng dụng học từ vựng, bởi vậy việc biết căn bản tiếng Anh được coi là một yêu cầu sơ cấp. Cho nên, ngay cả cấp độ 1, chúng tôi cũng không đưa những từ quá cơ bản (như "I", "You", "Go", ...)

  • Bạn có thể sử dụng LazzyBee như một ứng dụng từ điển thông dụng. Mỗi khi tra một từ, nếu không có sẵn trên máy, ứng dụng sẽ kết nối tới server để download từ đó về, và bạn có thể thêm từ vào lịch học như bình thường.

  • LazzyBee mặc định bạn nên bắt đầu học từ cấp độ 2, tuy nhiên, bạn nên kiểm tra để bắt đầu với cấp độ thích hợp hơn.

Chúc các bạn thành công!


LazzyBee Team

Born2Go © 2016
Các bài đã đăng
Xem tất cảLazzy Bee
App hoc tieng anh, tu vung
App hoc tieng anh, tu vung